Sayısal Ezber Gerektirir Mi?

Her sayısal öğrencisinin sayısalı seçme sebeplerinden biri edebiyat, tarih, coğrafya gibi derslerde ezber yapamıyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Herkesin yeteneği farklı alanda olduğu için bu kişilerin de birçoğunun işlem yapabilme yeteneği çok gelişmiştir. Özellikle sayısal verileri kullanabilme yeteneklerinden dolayı sayısal öğrencileri alanlarından başarılı olmaktadır. Peki sayısal dersler hiç mi ezber gerektirmez? 

Sayısal Dersler Hangileridir? 

Bir sayısal öğrencisi alan seçtiği zaman matematik, fizik, kimya ve biyolojidir. Bunun dışında alan dersi bulunmamaktadır. Yakın zamana kadar ayrıca verilen geometri de matematik kapsamındadır. Bunun dışında herhangi bir alan dersi yoktur. TYT adı verilen temel yeterlilik dersinde lise bir ve lise ikide görülen her dersten sorumlu olunur. Bu sebeple de sayısalın TYT kısmı ezber gerektirebilmektedir. 

Sayısal AYT Ezber Var Mı? 

Sayısal öğrencilerin en büyük çekincelerinden biri ezber yapmaktır. AYT dersleri arasında ezber yapılması gereken biyoloji dersi bulunmaktadır. Biyoloji her ne kadar sayısal ders olsa da ezber ağırlıklı devam etmektedir. Canlı bilimi olan biyolojide canlının ve canlılığın yapısı işlenmekte, ezberlenmektedir. Bu sebeple sayısal öğrencilerin AYT için belki de en çok zorlandıkları konulardan bir tanesidir. On bir ve on ikinci sınıfta görülen biyoloji AYT tamamen ezberdir ve sayısal veriler kullanılarak ezber dışı çözüm yapmak mümkün değildir. 

Sayısal Öğrenciler Biyolojiye Nasıl Çalışmalı? 

Sayısal öğrenciler AYT çalışırken biyoloji ezberlemek oldukça zor gelebilir. Sayısal öğrencilerin en çok zorlandığı biyoloji farklı çalışma stilleri ile halledilebilir. 

Biyoloji çalışmak isteyen sayısal öğrenciler not alarak çalışmalıdır. Not almak sözel bilgilerin daha akılda kalıcı olmasını sağlayacaktır. Not aldıktan hemen sonra farklı iki kaynaktan çözülen birere test bilginin akıldaki temelini oluşturacaktır. Diğer sözel derslerde olduğu gibi biyolojide de el kitabı kullanmak mümkün olacaktır. 

Sayısalda Diğer Ezber Konular Nelerdir?

Sayısal derslerin içerisinde de konunun mantığının kavranılmasını sağlayan bazı belli başlı sözel bölümler vardır. Bu bölümlerin akılda kalıcı olması için bol bol tekrar yapılmalı, önemli bölümler çizerek çalışılmalı ve mutlaka belli periyotlarla test çözülmelidir. Bu sayede sayısal öğrenciler sözel bilgileri kalıcı hale getirebilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir